Scikit-Optimize https://scikit-optimize.github.io/ というブラックボックス最適化のライブラリを知った。 何かに使ってみたいねぇ。